Klacht over huisarts, jeugdarts of medisch specialist

Een huisarts, jeugdarts of medisch specialist mag naast het sociale wijkteam ook verwijzen naar jeugdhulp. Als u een klacht heeft over een arts is het belangrijk om dit eerst met desbetreffende arts te bespreken.

De artsen of de instelling waar de arts werkt moet over een klachtenregeling en een klachtenfunctionaris beschikken. Tevens moeten zij aangesloten zijn bij een geschilleninstantie. Dit is geregeld in de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz).

Wanneer u er niet samen uitkomt of u weet niet goed hoe u uw klachten bespreekbaar moet maken kunt u naar de klachtenfunctionaris gaan. De klachtenfunctionaris helpt u om samen met desbetreffende arts een oplossing te vinden. Belangrijk om te weten is dat de hulp van de klachtenfunctionaris gratis is.

Komt u er met behulp van de klachtenfunctionaris nog niet uit, kunt u overwegen om naar een geschilleninstantie te stappen. Dit is een alternatief voor de burgerlijke rechter. Een uitspraak van de geschilleninstantie is bindend, dit betekent dat de arts zich aan de uitspraak moet houden.