Klacht over gecertificeerde instelling

Wanneer er een kinderbeschermingsmaatregel is uitgesproken, heeft u te maken met een gecertificeerde instelling. Indien u klachten heeft over de gecertificeerde instelling kunt u zich wenden tot de klachtencommissie van desbetreffende gecertificeerde instelling. Iedere instelling voor jeugdhulp heeft een klachtencommissie. In deze klachtencommissie zitten mensen die niet bij de instelling werkzaam zijn, zij zijn dus onafhankelijk. De desbetreffende organisatie of instelling laat u weten wat er met de uitspraak van de klachtencommissie wordt gedaan.

Vraag de gecertificeerde instelling naar de klachtenregeling. Vaak is de klachtenregeling ook online op de website van de gecertificeerde instelling terug te vinden.