Klacht over de gemeente

Op het moment dat u niet tevreden bent over het doen of nalaten van een ambtenaar of een bestuurder kunt u een klachtenprocedure starten. Een klacht kan bijvoorbeeld gaan over:

–       het niet of te laat afhandelen van uw brieven of vragen
–       het verkrijgen van onjuiste of misleidende informatie
–       hoe een medewerker of bestuursorgaan uw klacht heeft behandeld

Iedere gemeente heeft een klachtenprocedure. Deze kunt u op de website van uw gemeente vinden. In de meeste gevallen kunt u uw klacht digitaal, schriftelijk of telefonisch indienen. Vergeet niet in uw brief de volgende gegevens te vermelden:

–       Uw naam, adres en telefoonnummer
–       De datum waarop u uw klacht indient
–       Een omschrijving van het doen en nalaten waarover u een klacht heeft

Wanneer iemand anders een klacht voor u indient heeft deze persoon een machtiging nodig. Als u een advocaat heeft is er geen machtiging nodig.

Indien u niet tevreden bent over de behandeling van uw klacht door de gemeente, kunt u naar de gemeentelijke Ombudsman. Als uw gemeente geen ombudsman heeft, kunt u terecht bij de Nationale Ombudsman.


Klacht over het sociaal wijkteam

Het sociaal wijkteam bekijkt samen met u welke hulp u nodig heeft. Zij kunnen u ook verwijzen naar een specialistische aanbieder van jeugdhulp indien dit nodig is.

Wanneer u ontevreden bent over het gedrag of het handelen van het sociale wijkteam, kunt u een klacht indienen bij deze organisatie.


Besluit van de gemeente

Als u een aanvraag voor jeugdhulp doet moet de gemeente binnen 8 weken schriftelijk reageren. Deze termijn begint te lopen op het moment dat de aanvraag is gedaan. Als u het niet eens bent met het besluit van de gemeente kunt u bezwaar maken. Als u een bezwaarschrift heeft ingediend is de gemeente verplicht om hier binnen zes weken een besluit in te nemen. De gemeente mag om uitstel vragen, maar dit moet dan wel voldoende gemotiveerd worden.

Hoe u bezwaar maakt wordt hieronder uitgelegd:

1) U krijgt een brief van de gemeente waarin het besluit staat over de hulp. Deze brief wordt ook wel een ‘beschikking’ genoemd. In deze beschikking wordt aangeven waar u bezwaar kunt maken tegen het besluit van de gemeente. Er wordt ook een datum in vermeld tot wanneer het indienen van bezwaar mogelijk is. Let hier goed op!

2) Het bezwaar schrijft u in de vorm van een brief. Dit wordt ‘bezwaarschrift’ genoemd. Dit bezwaarschrift stuurt u naar de juiste afdeling van uw gemeente. Vraag in uw bezwaarschrift altijd om een ontvangstbevestiging! Wilt u weten hoe een bezwaarschrift er ongeveer uitziet? Klik dan hier.

3) De gemeente zal binnen 8 weken een besluit nemen op het bezwaarschrift.

4) Wanneer u niet tevreden bent over het besluit van de gemeente kunt u bij de rechter in ‘beroep’ gaan. De ombudsman kan u bij het aantekenen van beroep niet helpen, maar kan u wel verwijzen naar de juiste instantie.