Klacht over gespecialiseerde jeugdhulp

Op het moment dat u of uw kind hulp nodig heeft, wordt deze hulp aangeboden door een jeugdhulpaanbieder. Op het moment dat u niet tevreden bent en een klacht in wil dienen, kunt u zich wenden tot de klachtencommissie van de jeugdhulpaanbieder. Iedere instelling voor jeugdhulp heeft een klachtencommissie. In deze klachtencommissie zitten mensen die niet bij de instelling werkzaam zijn, zij zijn dus onafhankelijk. De desbetreffende organisatie of instelling laat u weten wat er met de uitspraak van de klachtencommissie wordt gedaan.

Vraag de instelling naar de klachtenregeling. Vaak is de klachtenregeling ook op hun website terug te vinden.