Tuchtprocedure

Voordat je een tuchtprocedure start is het belangrijk om te weten dat het indienen van een tuchtklacht niets verandert aan uw situatie. Er kan wel een maatregel worden opgelegd aan de hulpverlener waarover u een klacht indient, hierbij kunt u onder andere denken aan een waarschuwing of een geldboete. U kunt alleen een klacht indienen als het gaat om geregistreerde professionals, deze staan in het zogenoemde BIG-register. Weet u niet of uw hulpverlener geregistreerd is? Kijk dan op de website van het BIG-register.

Het doel van het tuchtrecht is om de kwaliteit van de hulpverlening te bewaken. Wanneer er een klacht wordt ingediend tegen een geregistreerd professional gaat het tuchtcollege na of dit in strijd is met de kwaliteitseisen waar een professional aan moet voldoen.

U kunt een klacht indienen door een brief te sturen naar het tuchtcollege. Deze klacht dient u in bij een van de vijf regionale tuchtcolleges. De woonplaats van de aangeklaagde zorgverlener is bepalend. De klacht moet in het Nederlands geschreven worden en moet onder andere de volgende gegevens bevatten:

–       Uw naam, voornamen en adres
–       De naam, het werk- en woonadres van de aangeklaagde zorgverlener
–       Een beschrijving van uw klacht, aangevuld met zoveel mogelijk data,
          feiten en omstandigheden
–       Uw handtekening

Klik hier voor een voorbeeld van een klaagschrift.

U kunt zich in de tuchtprocedure laten bijstaan door bijvoorbeeld een jurist, dit is echter niet verplicht. U kunt contact opnemen met het Juridisch Loket om informatie te verkrijgen over gesubsidieerde rechtsbijstand. U kunt de contactgegevens van het Juridisch Loket vinden onder het kopje ‘contact’ op deze website.

Wilt u meer informatie over hoe het tuchtrecht werkt? Klik dan hier.