Privacy klacht indienen

Bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) kunt u een privacyklacht indienen op het moment dat uw persoonsgegevens zijn verwerkt op een manier die mogelijk in strijd is met de privacywetgeving. Met persoonsgegevens worden de gegevens bedoeld die zijn te herleiden tot een persoon.

Belangrijk om te weten bij een privacyklacht is:
– De klacht gaat over uw eigen persoonsgegevens en niet over die van een ander.
– De klacht moet gaan over een overheidsorganisatie, een organisatie of een bedrijf.
– Een klacht kan niet door het AP in behandeling worden genomen als deze tevens ook aan de rechter is voorgelegd.

Als u denkt dat een organisatie uw persoonsgegevens verwerkt op een manier dat dit in strijd is met de wet, neem dan eerst zelf contact op met de desbetreffende organisatie. Mogelijk kan de organisatie het probleem verhelpen/oplossen.

U kunt een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens indien u het niet eens bent met de reactie van de organisatie, of als de organisatie niet binnen vier werken heeft gereageerd op de door uw ingediende klacht.

U kunt via het klachtformulier op de website een klacht indienen of dor een brief te schrijven. Adres: Autoriteit Persoonsgegevens, Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag.
Vermeld in uw brief altijd het volgende:
– Uw naam, adres en telefoonnummer
– Over welke persoonsgegevens gaat het
– Om welke organisatie gaat het
– Of u zelf al contact heeft opgenomen met de organisatie
– Wat de reactie van de organisatie was
– Of de verwerking van uw persoonsgegevens nog steeds plaatsvindt
– Wat u wilt bereiken met de klacht

Hoelang de behandeling van een klacht duurt is vooraf niet te zeggen. Eenvoudige klachten kunnen snel behandeld worden, dit gebeurt vaak binnen drie maanden. Anderen klachten kunnen langer duren, omdat er bijvoorbeeld een onderzoek verricht moet worden. De Autoriteit Persoonsgegevens houdt u uiteraard op de hoogte van de voortgang.

Als u twijfelt of u een klacht wil of kan indienen kunt u alvorens contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens. Zij zijn te bereiken via 088 – 1805 250.