Als u niet tevreden bent is het van belang om allereerst in gesprek te gaan met uw hulpverlener. Het is belangrijk om het gesprek goed voor te bereiden zodat u tijdens het gesprek niks vergeet.

Dit kunt u doen door vooraf al uw klachten op papier te zetten. Denk ook goed na wat u wilt bereiken met het gesprek. Als u het prettig vindt kunt u iemand uit uw omgeving meenemen naar het gesprek. Dit mag ook een vertrouwenspersoon zijn van het AKJ.

Mocht dit gesprek op niets uitkomen, kunt u overgaan tot het indienen van een klacht. Deze klacht moet u uiteraard indienen bij de juiste organisatie of persoon. Ga daarom na waar uw klacht over gaat en met betrekking tot welke organisatie.

Onder het kopje contact kunt u organisaties vinden die u kunnen bijstaan indien u ontevreden bent over de jeugdhulp.